• EN
 • TH
 • CN

Enjoy up to 20% discount on food at Saffron Cruise รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารที่ SAFFRON CRUISE 享受八折优惠*适用于SAFFRON CRUISE餐厅餐费

Exclusive privileges for King Power NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN and VEGA members สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY 王权VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET 和 NAVY会员专属权益


*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

 1. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 - 20 ธันวาคม 2567
 2. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น จำกัดจำนวนสูงสุด 10 ท่าน / โต๊ะ / การจอง
 3. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับ Promo Code ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เท่านั้น และแสดงสถานะการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ SAFFRON CRUISE ก่อนรับบริการ
 4. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถสำรองสิทธิ์การเข้ารับบริการที่ Saffron Cruise โทร. 02-679-1200 หรือ อีเมล [email protected]
 5. กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรุณาแสดงสถานะสมาชิกก่อนใช้บริการ
 6. สามารถยกเลิกสิทธิ์การจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 7. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน
 8. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 9. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน
 10. ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาวันหยุดตามประเพณี หรือ เทศกาลสำคัญ เช่น วันลอยกระทง, วันคริสต์มาส, วันปีใหม่ เป็นต้น
 11. กรุณาโทรสอบถามการใช้สิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-679-1200
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

 1. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 - 20 ธันวาคม 2567
 2. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น จำกัดจำนวนสูงสุด 10 ท่าน / โต๊ะ / การจอง
 3. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับ Promo Code ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เท่านั้น และแสดงสถานะการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ SAFFRON CRUISE ก่อนรับบริการ
 4. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถสำรองสิทธิ์การเข้ารับบริการที่ Saffron Cruise โทร. 02-679-1200 หรือ อีเมล [email protected]
 5. กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรุณาแสดงสถานะสมาชิกก่อนใช้บริการ
 6. สามารถยกเลิกสิทธิ์การจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 7. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน
 8. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 9. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน
 10. ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาวันหยุดตามประเพณี หรือ เทศกาลสำคัญ เช่น วันลอยกระทง, วันคริสต์มาส, วันปีใหม่ เป็นต้น
 11. กรุณาโทรสอบถามการใช้สิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-679-1200
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ

 1. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 - 20 ธันวาคม 2567
 2. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น จำกัดจำนวนสูงสุด 10 ท่าน / โต๊ะ / การจอง
 3. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับ Promo Code ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เท่านั้น และแสดงสถานะการเป็นสมาชิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ SAFFRON CRUISE ก่อนรับบริการ
 4. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถสำรองสิทธิ์การเข้ารับบริการที่ Saffron Cruise โทร. 02-679-1200 หรือ อีเมล [email protected]
 5. กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรุณาแสดงสถานะสมาชิกก่อนใช้บริการ
 6. สามารถยกเลิกสิทธิ์การจองได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 7. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน
 8. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 9. ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางร้าน
 10. ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาวันหยุดตามประเพณี หรือ เทศกาลสำคัญ เช่น วันลอยกระทง, วันคริสต์มาส, วันปีใหม่ เป็นต้น
 11. กรุณาโทรสอบถามการใช้สิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-679-1200
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า