• EN
 • TH
 • CN

Discount privilege on travel insurance plan from Dhipaya Insurance รับส่วนลดพิเศษ จากทิพยประกันภัย สำหรับการซื้อประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก 购买 Dhipaya Insurance旅游保险 安心周游世界

Exclusive for King Power VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET and NAVY members สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY 王权VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET及NAVY会员专属权益

*Insurance Conditions

 1. Only online purchase through https://affinity.tipinsure.com/product/affinity/king_power/ta is applicable for this discount privilege exclusive for King Power members from Dhipaya Insurance.
 2. Policyholders of Silver, Gold and Emerald insurance plans must be 1-85 years old
 3. Policyholders of Diamond and Platinum insurance plans must be 1-75 years old
 4. Annual Multi-Trip insurance plan covers unlimited number of trips with each trip not exceeding 180 days consecutively.
 5. Coverage details are as stated in the policy of insurance.
 6. The insurance does not cover pre-existing medical conditions, suicide or suicide attempt or self-inflicted injury, war, riot, strike, commotion, revolution, terrorism, and others exclusion as stated in the policy of insurance.
 7. The Insured must reside in Thailand and the travel must be commenced with a departure from Thailand and ended with a return to Thailand.
 8. The insurance covers medical expenses for Coronavirus (2019-nCoV) infection only when the insured is infected after the insurance policy effective date.
 9. Exclusion countries include Nepal (hiking, trekking, base camping and climbing).
 10. The insured must be at least 1 year old but not older than 85 at the time of the insurance purchase.
 11. Beneficiary of the insurance policy is statutory heir or as stated in the policy.
 12. Premiums quoted in the above url are reserved for King Power members only and the policy coverage applies for travel that starts and ends in Thailand only.
 13. To contact Dhipaya Insurance, please call 02-2392200, Call Center 1736, @dhipayainsurance on LINE app and https://lin.ee/dF33QQ3
 14. Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice.

Terms and Conditions on Privilege Eligibility

 1. Reserved for King Power VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET and NAVY members are entitled to redeem for a discount code through @kingpower on LINE app or www.member.kingpower.com Discount code will be sent to your device for quotation later when purchasing insurance online.
 2. Period for redemption and discount code quotation to earn discount runs from 15 February 2023 – 31 December 2023.
 3. Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice.

*เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สมาชิกสามารถเลือกซื้อประกันการเดินทางของทิพยประกันภัย สำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยคลิกที่ Link ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คลิกเพื่อรับส่วนลด: https://affinity.tipinsure.com/product/affinity/king_power/ta
 2. แผนประกันภัย Silver, Gold, Emerald รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 – 85 ปี
 3. แผนประกันภัย Diamond และ Platinum รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 75 ปี
 4. แผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 5. รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 6. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่นๆตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย โดยจะต้องเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทย และสิ้นสุดการเดินทาง กลับมายังประเทศไทยเท่านั้น
 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 9. อาณาเขตที่ไม่คุ้มครอง: เนปาล (เฉพาะการเดินเขาแบบ Trekking แคมป์ปิ้งบนภูเขา และการไต่หน้าผา/ปีนเขา)
 10. สมาชิก คิง เพาเวอร์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ ไม่เกิน 85 ปี ณ วันที่สมัคร
 11. ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ คือทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย หรือตามรายชื่อที่แจ้งไว้
 12. ราคาเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นราคาสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้น สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ ที่สมาชิกเดินทางออกจากประเทศไทย
 13. ช่องทางการติดต่อ 02-2392200 / Call Center 1736 / LINE Official Account : @dhipayainsurance หรือคลิก https://lin.ee/dF33QQ3
 14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ส่วนลดนี้สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์​ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และNAVY
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือ www.member.kingpower.com เพื่อรับ E-CODE และนำไปยืนยันในระบบ
 3. สามารถกดรับสิทธิประโยชน์และนำไปแลกรับส่วนลดการซื้อประกันภัยการเดินทางได้ระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*领取保险条款

 1. 王权会员只能通过Dhipaya Insurance官网购买旅游保险,请登录https://affinity.tipinsure.com/product/affinity/king_power/ta
 2. Silver, Gold, Emerald保险计划投保年龄为1-85岁
 3. Diamond 和 Platinum保险计划投保年龄为1 – 75岁
 4. 1年期旅游保险,不限次旅行,单次旅行承保最多180天
 5. 承保条件详情请以投保单为准
 6. 本保险不承保原有疾病、自杀、自杀未遂或自残、战争、暴动、罢工、恐怖主义革命或其他措辞外责任
 7. 被保险人仅限居住在泰国,且旅程只能从泰国往返。
 8. 保险合同生效后,本保险承保冠状病毒(Coronavirus (2019-nCoV))引起的 疾病
 9. 不涵盖的地区:尼泊尔(仅限徒步旅行、山地露营攀岩)
 10. 王权会员受保人在投保之日年龄需在1-85岁
 11. 保单受益人为法定继承人或指定名字的继承人
 12. 此保险计划价格是仅限王权会员,适用于从泰国出发至任意国家。
 13. 联系方式:02-2392200 / 客服中心 1736 / LINE 公众号 : @dhipayainsurance或点击 https://lin.ee/dF33QQ3
 14. 条件条款需符合公司规定,如有变更,请恕不提前通知

领取权益条款

 1. 适用于王权VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET 和NAVY会员
 2. 王权会员通过以下方式领取权益,LINE 公众号 : @kingpower或 www.member.kingpower.com
 3. 2023年 2月15日 -12月31日期间,使用获得的优惠码购买特惠旅游保险
 4. 条件条款需符合公司规定,如有变更, 请恕不提前通知
Redeem 立即领取优惠券吧! กดเพื่อรับสิทธิ์