• EN
 • TH
 • CN

Enjoy special daily rental rate with S.M.T. Drive Car Rental เช่ารถรายวันราคาพิเศษ จาก Drive Car Rental Drive Car Rental包日租车特惠

Only for booking and pick-up rental during 1 October 2023 – 30 June 2024 จองเเละเดินทางตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 预定及出行时间:2023年10月1日-2024年6月30日

Terms and Conditions

 • King Power members are entitled to the privilege of booking with M.T. Drive Car Rental at discounted rental rate during 1 October 2023 – 30 June 2024.
 • The offer is inapplicable for blackout periods; 1 December 2023 – 11 December 2023, 22 December 2023 – 2 January 2024, 8 February 2024 – 11 February 2024 and 5 April 2024 – 16 April 2024.
 • Renter must possess a valid driving permit and book the rental before travel date at www.drivecarrental.com/offers/kpg or contact SMT Call Center at 02-821-5992.
 • To be qualified for discounted rental rate, King Power membership verification and e-code are required upon rental pickup. Failure to do so would result in additional payment of discrepancy based on walk-in rate on the pickup date.
 • Quotation of a promo code is required for booking through SMT Call Center.
 • For rental booked through www.drivecarrental.com/special-promotions, a screenshot of promo code and the credit card used in the payment must be presented to SMT staff upon vehicle pickup.
 • Rental rate is inclusive of personal accident insurance and super collision damage waiver and is exclusive of cover damage to tires, front & rear windscreens, front & rear windows and quarter windows.
 • Requirements to rent a car
  • Must be at least 21 years of age.
  • Main and additional drivers must present a valid national ID card or passport and driving permit that is still valid for 1 year at least.
  • Drivers must have a clean driving record with reckless driving conviction.
  • Renter must possess an international driving permit or its authorised Thai translation.
  • Renter must be the owner of a credit card which has enough credit to cover the rent (a minimum of THB10,000).
 • Pre-authorised credit: The credit card company will pre-authorise the credit card transaction of the rental depending on the make, model and engine capacity of a vehicle; 1.2-1.6 cc would require THB10,000 pre-authorised credit while 1.8 cc or higher would require THB20,000 pre-authorised credit. The authorisation would be deactivated when the vehicle has been returned in proper condition.
 • If renter requires that the vehicle be delivered and collected at the location outside SMT, please contact SMT Call Center at 02-821-5992. Vehicle delivery and collection services are offered at the rate based on services within Bangkok as follows;
  • Free of charge for the distance of 20 kilometres or less for 7-day rental or more
  • For the distance ranging from 21-30 kilometres, THB321 is charged/trip
  • For the distance ranging from 31-50 kilometres, THB535 is charged/trip
  • For the distance ranging from 51-70 kilometres, THB749 is charged/trip
  • Delivery and collection of vehicle to or from the location outside Bangkok that is further than 70 kilometres away is charged according to the actual distance.
  • For rental of less than 7 days or rental at SMT outside Bangkok, please contact Reservations Department for further details.
 • No surcharge for late return of 1 hour or less.
 • Conditions of rental date change
  • One change on rental date is allowed
  • The new rental date must be the date that is within a month of the original date.
  • Should a rental date be changed, SMT must be notified at least 48 hours before vehicle pickup time.
  • Note: Rental date change must be notified by contacting Reservations Department through SMT Call Center.
 • SMT reserves the right to decline booking in the event of no vehicle availability during long holidays and special occasion.
 • Terms and conditions are governed by King Power and SMT and are subject to changes without prior notice.
 • For further details, please contact SMT Call Center at 02-821-5992 (every day during 8am – 5.30pm Thailand time) or www.drivecarrental.com/offers/kpg.

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์  

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ในการจองรถเช่ากับ Drive Car Rental ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถและจองใช้สิทธิได้ (Blackout Period) ในช่วง 1 ธันวาคม 2566 – 11 ธันวาคม 2566, 22 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567, 8 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และ 5 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567
 • ผู้เช่ามีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และสำรองรถล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่ www.drivecarrental.com/offers/kpg หรือ Call Center โทร. 02-821-5992
 • กรุณาแสดงสิทธิ์การเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และ E-Code ให้กับเจ้าหน้าที่ตอนรับรถเพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามรถแสดงสิทธิ์ ทางบริษัทขอเรียกเก็บส่วนต่างเพิ่มเติมในวันรับรถ โดยคิดตามราคา Walk-in
  • หากทำการจองผ่าน Call Center ต้องแจ้ง E-Code ขณะทำการจอง
  • หากจองผ่าน Website (www.drivecarrental.com/special-promotions) นำ E-Code แสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันที่รับรถ กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
 • ราคารวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยพื้นฐาน(แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ SCDW) (ราคาไม่รวมยางกับกระจกรถยนต์)
 • คุณสมบัติของผู้เช่า:
  • ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
  • ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขับขี่อายุอย่างน้อย 1 ปี และยังไม่หมดอายุ, บัตรประชาชน หรือ Passport แสดงเมื่อรับรถ
  • ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัย
  • ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขับขี่ที่เป็นภาษาไทย
  • ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • การมัดจำวงเงิน: การมัดจำจะกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 10,000 บาท และรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 1.8 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้วและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามกำหนดเงื่อนไข
 • กรณีต้องการให้บริษัท รับ-ส่ง รถ นอกสถานที่ติดต่อ Call Center โทร. 02-821-5992 ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง (เฉพาะภายในกรุงเทพฯ) ดังนี้
  • บริการรับ-ส่งฟรี สำหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน (ฟรี 20 กิโลเมตร)
  • สำหรับระยะทาง 21 -30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว
  • สำหรับระยะทาง 31 -50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 535 บาท/เที่ยว
  • สำหรับระยะทาง 51 -70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว
  • สำหรับการรับ-ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตร ขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
  • สำหรับระยะเวลาเช่าน้อยกว่า 7 วัน หรือใช้บริการที่สาขาต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่าย Reservation
 • สามารถคืนรถช้าได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • การเปลี่ยนวันจอง มีเงื่อนไขดังนี้
  • สามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง
  • ต้องจองใหม่ภายในระยะเวลา 1 เดือน
  • ต้องแจ้งเปลี่ยนวันก่อนถึงกำหนดรับรถไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
  • หมายเหตุ : การเปลี่ยนวันจองลูกค้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่Reservation ที่ Call Center
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการรับจองหากไม่มี รถว่างในช่วงวันหยุดยาว และ เทศกาล
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • Call Center 02-821-5992 (ทุกวันเวลา 8:00 – 17:30) หรือ www.drivecarrental.com/offers/kpg

领取权益条款

 • Drive Car Rental租车专属特惠适用于所有王权会员,活动时间:2023年10月1日-2024年6月30日。
 • 此特惠活动不适用于以下节假日、长假: 2023年12月1日-2023年12月11日,2023年12月22日-2024年1月2日,2024年2月8日-2024年2月11日及2024年4月5-16日。
 • 租车者需持有效驾照,并于出发前通过www.drivecarrental.com/offers/kpg或致电客服中心02-821-5992提前预定。
 • 提车时请出示王权会员凭证和优惠代码,以便享受租车特惠,若没有王权会员特惠凭证,提车时本公司将按Walk-in价格收取折后的差价。
 • 若通过客服中心预定需告知优惠代码。
 • 价格含个人事故保险、含基本保险不用承担第一部分费用,(超级车辆碰撞险 SCDW),(价格不含汽车轮胎和挡风玻璃)
 • 租车者具备条件:
  • 年龄21周岁以上
  • 主驾和副驾需持有效驾照至少1年以上,提车时出示身份证或护照。
  • 驾驶员需有安全的驾驶经历。
  • 租车者需持有国际驾照或翻译成泰文的驾驶许可证。
  • 租车者和信用卡持卡人须一致,且信用卡额度至少10,000泰铢以上。
 • 授权信用额度:信用卡押金视租用的车子车型而定,小车型排量2-1.6cc押金10,000泰铢,大车型排量1.8cc以上押金20,000泰铢,还车时车况良好并符合协议条款,所有押金将退还至信用卡里。
 • 如需让公司上门接送车服务,请致电客服. 02-821-5992。(限曼谷地区)
  • 免费上门接送车服务,适用于租车7天以上(20公里免费)
  • 距离21 -30公里,价格为321泰铢/趟
  • 距离31 -50公里,价格为535泰铢/趟
  • 距离为51 -70公里,价格为749泰铢/趟
  • 外府上门接送车服务且距离超过70公里,按实际路程计费。
  • 租车时间少于7天或外府分店使用服务,详情可咨询预定中心。
 • 还车不能超过1小时
 • 更改租车日期需符合以下条款:
  • 可以更改1次
  • 需在一个月内重新预定。
  • 提车前至少48小时通知变更日期。
  • 备注:更改提车日期需致电预定客服中心。
 • 本公司对此次活动视车辆供应情况和节假日而定。
 • 本公司对此活动与使用条款保留更改或取消权利,恕不另行通知。
 • 客服中心:02-821-5992(每天8:00 – 17:30)或www.drivecarrental.com/offers/kpg
Redeem 立即领取优惠券吧! กดเพื่อรับสิทธิ์