• EN
 • TH
 • CN

In celebration of King Power’s 33rd Anniversary, AVIS is giving away special discount code to welcome new members. ฉลองครบรอบ 33 ปี คิง เพาเวอร์ AVIS มอบส่วนลดสุดพิเศษ 欢庆王权33周年 AVIS特别优惠大派送

Exclusive for newly-signed up King Power members during 29 September – 31 October 2022. พิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่ คิง เพาเวอร์ ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 特惠活动仅限于2022年9月29日—2022年10月31日期间申请的新会员

*Terms and Conditions

 1. Exclusive for new King Power members who signed up during 29 September – 31 October 2022.
 2. To claim a discount, simply enter promo code when making car rental reservation for travel within 31 December 2022 at www.AVISThailand.com/Kdiscount during 29 September – 31 October 2022.
 3. Discount is applicable for advance reservation with payment to be paid by credit card on a pick-up date. Reservation is subject to car availability at the time of reservation. Grace period for returning a rental car is up to 4 hours. A charge for additional day of rental will be applied for a delay of over 4 hours.
 4. Rate Included: VAT 7%, unlimited mileage and Collision Damage Waiver (CDW).
 5. Rate Excluded: Super Collision Damage Waiver (SCDW), Personal Accident Insurance (PAI), Theft Protection (TP), Additional Driver and optional can purchase at AVIS service locations or call 02-251-1131.
 6. Discount offer is inapplicable for use in conjunction with any other privilege or discount offer. Rental charge and other fees must be paid by credit card only.
 7. Blackout periods include long holidays, festive holidays, 1-12 December 2022 and 22-31 December 2022.
 8. Required documents for rental include national ID card/passport, renter’s active credit card with a credit balance enough to cover for THB8,000-THB15,000 deposit for each car as well other rental charge and other fees (if any).
 9. King Power shall not be responsible for any dispute between member and Thai International Rent A Car (AVIS Rent A Car).
 10. Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice.

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ คิง เพาเวอร์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565
 2. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 และเดินทางได้ถึง 31 ธันวาคม 2565
 3. สามารถใช้สิทธิ์ได้เมื่อจองล่วงหน้าและชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นในวันรับรถ การจองขึ้นอยู่กับสาขาและรถว่าง ณ ขณะนั้น สามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง เกินกว่า 4 ชั่วโมงคิดเพิ่มเป็น 1 วัน
 4. ราคารวม ไม่จำกัดกิโลเมตร และประกันภัยพื้นฐาน (CDW)  (แบบมีค่าความรับผิดชอบส่วนแรก)
 5. ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ประกันภัยพื้นฐาน (SCDW) แบบไม่มีค่าความรับผิดชอในส่วนแรก ประกันบุคคล (PAI), ประกันรถหาย(TP), คนขับร่วม(Additional Driver) และบริการเสริมอื่นๆ สามารถติดต่อซื้อเพิ่มได้เมื่อทำการจองบริการ AVIS ทั่วประเทศไทย หรือ โทร. 02-251-1131
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และงดรับเงินสดทุกกรณี
 7. สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาล และช่วง Blackout 1–12 ธันวาคม 2565 และ 22–31 ธันวาคม 2565
 8. เอกสารประกอบการเช่ารถ 1) บัตรประชาชน/Passport 2)ใบขับขี่ 3)บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่าที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ) 8,000 - 15,000 บาท/คัน และชำระค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)
 9. คิง เพาเวอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในทุกกรณี หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ระหว่างลูกค้าและ บจก. ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ (AVIS Rent A Car)
 10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*领取权益条款

 1. 王权新会员特惠权益,适用于2022年9月29日—2022年10月31日期间申请的新会员
 2. 可于2022年9月29日- 2022年10月31日通过www.AVISThailand.com/Kdiscount网站输入优惠码使用权限,并于2022年12月31日前出行
 3. 此权益仅限使用信用卡进行预订-支付,预定租车视各分店和供应情况而定,还车时间可最多延迟4个小时,超过4小时按1天时间加收费用
 4. 价格不限行驶里程,含基本保险(CDW) (需要承担第一部分费用)
 5. 价格不含:7%增值税,基本保险(SCDW) (不用承担第一部分费用),个人事故保险(PAI), 盗抢险(TP), 额外驾驶人(Additional Driver),如需增加其他服务,可联系全泰国AVIS安飞士服务柜台,或致电02-251-1131 或登陆网站 www.AVISThailand.com 咨询
 6. 此活动不能与其他优惠活动同时使用,不接受现金支付
 7. 此活动不适用于节假日、长假:2022年12月1日-12日和2022年12月22日-31日
 8. 租车所需证件:1身份证或护照 ,2 驾照,3 有效信用卡持卡人名字与租车人名字一致,且有足够的信用额度抵(押金) 8,000-15,000泰铢/辆 及租车费用和其他服务费(如果有)
 9. 若租车人与租车公司(Avis Rent A Car)发生任何冲突与矛盾,王权集团将不参与任何纠纷
 10. 本公司对此活动与使用条款保留更改或取消权利,恕不另行通知