• EN
 • TH
 • CN

Get 5% Discount on Hertz Chauffeur Drive Service รับส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ Hertz Chauffeur Drive Service 使用赫兹租车服务及司机代驾,可享折扣95折

Special privilege for King Power VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET and NAVY สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ VEGA,CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY 王权VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET 和NAVY会员专属权益

 

Get 5% Discount on Hertz Chauffeur Drive Service

1 January 2023 – 31 December 2023

For online reservations and credit card payment

 

Terms and Conditions

 1. Simply enter a discount code (CDP)  210752 received from King Power and enjoy King Power member-only discount when making a reservation for Hertz Chauffeur Driver Service.
 2. Reservations to be made at least 72 hours in advance.
 3. Valid for Chauffeur Driver Service reservations through https://www.hertzchauffeur.com/home.aspx?PC=210752 for services in Singapore, Malaysia, Brunei, China, South Korea, Thailand, Hong Kong, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, Macau, Cambodia, and Philippines only.
 4. Online reservations also accepted through [email protected]
 5. Discount offer is reserved for King Power members only.
 6. Pay by credit card in destination currency.
 7. Discount offer does not cover tax, petrol, parking fee, toll fee and other optional services.
 8. Extra hours, extra kms, 2nd and more pickup and drop off points; and midnight surcharges apply.
 9. No show or cancellation received less than 24 hours will incur a one-way airport transfer fee.
 10. A proof of King Power membership must be presented at the pick-up point.
 11. Promotion code is invalid for discount on prepaid rental services, travel industry or any other special rates including those of tour operators.
 12. Discount offer is not valid for use in combination with any other offer, discount, or promotion.
 13. Hertz standard Chauffeur Drive Service terms and conditions apply.
 14. Standard blackout dates apply.
 15. Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes or amendments without prior notice.


รับส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ Hertz Chauffeur Drive Service

1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

เมื่อจองบริการผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต


เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

 1. กรุณาระบุโปรโมชั่นโค้ดส่วนลด (CDP)  210752 ที่ได้รับจาก คิง เพาเวอร์ เพื่อใช้เป็นการรับส่วนลดสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เมื่อใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ Hertz Chauffeur Drive Service
 2. สำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชม. ก่อนวันเดินทาง
 3. สำรองบริการรถเช่าพร้อมคนขับ Hertz Chauffeur Drive Service ผ่านเว็บไซต์ https://www.hertzchauffeur.com/home.aspx?PC=210752
 4. สิทธิประโยชน์ครอบคลุมการให้บริการดังกล่าว  ที่ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, จีน, เกาหลีใต้, ไทย, ฮ่องกง,     ศรีลังกา, ไต้หวัน, เวียดนาม, มาเก๊า, กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์
 5. Reservation Email: [email protected]
 6. ส่วนลดนี้ สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้น กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ณ จุดรับบริการ
 7. ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตตามสกุลเงินปลายทาง
 8. โปรโมชั่นโค้ดไม่สามารถใช้ได้กับค่าภาษี, น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมการจอดรถ, ค่าธรรมเนียมทางยกระดับ, และบริการเสริมอื่น ๆ
 9. มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากเช่าเกินชั่วโมง, กิโลเมตร, จุดรับส่งที่ 2 หรือมากกว่า และบริการช่วงเที่ยงคืน
 10. มีค่าธรรมเนียมรับส่งสนามบิน หากไม่แสดงตนหรือทำการยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 11. โปรโมชั่นโค้ดไม่สามารถใช้ได้กับการชำระเงินแบบล่วงหน้าที่ใช้ในอุตสหกรรมการท่องเที่ยว หรือ ใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ
 12. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ, ส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 13. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเช่ารถแบบมีคนขับของHertz
 14. มีช่วงเวลาปิดการขาย
 15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และข้อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


享受九五折优惠,适用于赫兹代驾租车服务

2023年1月1日 - 2023年12月31日

仅限通过网站预定并使用信用卡支付

 

条款

 1. 在使用Hertz Car Rental赫兹租车服务及司机代驾时,为了方便您获得王权会员的折扣。请您备注来自王权的优惠码210752
 2. 在出行前,需提前至少 72 小时预约。
 3. 通过www.hertz.com网站,使用租车服务及司机代驾,仅限以下国家和地区享受权益:新加坡、马来西亚、文莱、中国、韩国、泰国、香港、斯里兰卡、台湾、越南、澳门、柬埔寨和菲律宾。
 4. 预约邮箱:
 5. [email protected]此项优惠仅限王权会员使用。
 6. 使用信用卡结算时以当地实时汇率为准。
 7. 活动折扣不适用于税费,燃油费,停车费,高速费和其他附加服务等等。
 8. 以下情况会产生相关附加费用例如,超时、超里程、2个或以上接送点及凌晨时段服务。
 9. 如不提前通知或取消晚于24小时,将产生机场接送相关费用。
 10. 请在取车点出示您的王权会员身份。
 11. 活动折扣不适用于旅游行业的提前预付或再参与其他优惠条款。
 12. 此条款不再参与其他优惠条款,打折促销或其他优惠活动。
 13. 服务需遵循Hertz赫兹代驾规章制度和条款准则。
 14. 有销售时间限制。
 15. 活动条款需遵循公司规章制度,如有变更,请恕不提前通知。