• EN
 • TH
 • CN

ฟรี! คูปองรับประทานอาหาร 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub ฟรี! คูปองรับประทานอาหาร 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub ฟรี! คูปองรับประทานอาหาร 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub

สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ !

วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2563
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.
รับฟรีคูปองรับประทานอาหาร 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub  100 บาท
จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน


เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร     

 • คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองไม่สามารถใช้กับร้านอาหารนอกโซน Thai Taste Hub
 • การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 • รับคูปองมูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub   100 บาท
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการ
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ !

วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2563
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.
รับฟรีคูปองรับประทานอาหาร 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub  100 บาท
จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน


เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร     

 • คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองไม่สามารถใช้กับร้านอาหารนอกโซน Thai Taste Hub
 • การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 • รับคูปองมูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub   100 บาท
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการ
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ !

วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2563
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.
รับฟรีคูปองรับประทานอาหาร 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub  100 บาท
จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน


เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร     

 • คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองไม่สามารถใช้กับร้านอาหารนอกโซน Thai Taste Hub
 • การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 • รับคูปองมูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อบัตรรับประทานอาหารในโซน Thai Taste Hub   100 บาท
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการ
 • คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า