• EN
 • TH
 • CN

Birthday Celebration รับคืนสูงสุด 30% Birthday Celebration รับคืนสูงสุด 30% Birthday Celebration รับคืนสูงสุด 30%

ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา 


สมาชิก คิง เพาเวอร์ 

ช้อปครบ 100 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ร่วมรายการ Birthday Celebration 2 ต่อ 

ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 30%

ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร 

ต่อที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 25%*

ที่คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา

*(เฉพาะสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น)

 

เงื่อนไขรายการ

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายการสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้สิทธิ์ Birthday Celebration ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนเกิดของผู้ถือบัตร
 • สำหรับการใช้สิทธิ์ Birthday Celebration สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 โดยซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร สามารถใช้สิทธิต่อที่ 2 ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • ผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย สามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 เท่านั้น และผู้ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับคืนในรูปแบบ Cash Voucher ซึ่งต้องมีมูลค่า 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น กรณีไม่ครบ 100 บาท จะไม่สามารถนำมาคำนวณคืนในรูปแบบ Cash Voucher และ Cash Voucher จะระบุวันหมดอายุไว้ด้านหลัง
 • Cash Back ที่ได้รับจะถูกคำนวณคืนในรูปแบบยอดเงินในบัตรสมาชิก ทั้งนี้ ยอดเงินในบัตรสมาชิก และ Cash Voucher ที่ได้รับจากรายการ Birthday Celebration มีอายุ เดือน นับจากเดือนถัดไปที่ทำรายการ
 • สำหรับการใช้ยอดเงินในบัตรสมาชิก ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา 


สมาชิก คิง เพาเวอร์ 

ช้อปครบ 100 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ร่วมรายการ Birthday Celebration 2 ต่อ 

ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 30%

ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร 

ต่อที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 25%*

ที่คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา

*(เฉพาะสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น)

 

เงื่อนไขรายการ

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายการสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้สิทธิ์ Birthday Celebration ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนเกิดของผู้ถือบัตร
 • สำหรับการใช้สิทธิ์ Birthday Celebration สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 โดยซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร สามารถใช้สิทธิต่อที่ 2 ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • ผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย สามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 เท่านั้น และผู้ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับคืนในรูปแบบ Cash Voucher ซึ่งต้องมีมูลค่า 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น กรณีไม่ครบ 100 บาท จะไม่สามารถนำมาคำนวณคืนในรูปแบบ Cash Voucher และ Cash Voucher จะระบุวันหมดอายุไว้ด้านหลัง
 • Cash Back ที่ได้รับจะถูกคำนวณคืนในรูปแบบยอดเงินในบัตรสมาชิก ทั้งนี้ ยอดเงินในบัตรสมาชิก และ Cash Voucher ที่ได้รับจากรายการ Birthday Celebration มีอายุ เดือน นับจากเดือนถัดไปที่ทำรายการ
 • สำหรับการใช้ยอดเงินในบัตรสมาชิก ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา 


สมาชิก คิง เพาเวอร์ 

ช้อปครบ 100 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ร่วมรายการ Birthday Celebration 2 ต่อ 

ต่อที่ 1 รับเงินคืนสูงสุด 30%

ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร 

ต่อที่ 2 รับเงินคืนสูงสุด 25%*

ที่คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา

*(เฉพาะสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 แล้วเท่านั้น)

 

เงื่อนไขรายการ

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายการสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้สิทธิ์ Birthday Celebration ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนเกิดของผู้ถือบัตร
 • สำหรับการใช้สิทธิ์ Birthday Celebration สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 โดยซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร สามารถใช้สิทธิต่อที่ 2 ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • ผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย สามารถใช้สิทธิ์ต่อที่ 1 เท่านั้น และผู้ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับคืนในรูปแบบ Cash Voucher ซึ่งต้องมีมูลค่า 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น กรณีไม่ครบ 100 บาท จะไม่สามารถนำมาคำนวณคืนในรูปแบบ Cash Voucher และ Cash Voucher จะระบุวันหมดอายุไว้ด้านหลัง
 • Cash Back ที่ได้รับจะถูกคำนวณคืนในรูปแบบยอดเงินในบัตรสมาชิก ทั้งนี้ ยอดเงินในบัตรสมาชิก และ Cash Voucher ที่ได้รับจากรายการ Birthday Celebration มีอายุ เดือน นับจากเดือนถัดไปที่ทำรายการ
 • สำหรับการใช้ยอดเงินในบัตรสมาชิก ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า