• EN
 • TH
 • CN

ส่วนลด 30% สำหรับเมนู A LA CATE ณ ภัตตาคารามายณะ คิง เพาเวอร์ พัทยา และ ภูเก็ต ส่วนลด 30% สำหรับเมนู A LA CATE ณ ภัตตาคารามายณะ คิง เพาเวอร์ พัทยา และ ภูเก็ต ส่วนลด 30% สำหรับเมนู A LA CATE ณ ภัตตาคารามายณะ คิง เพาเวอร์ พัทยา และ ภูเก็ต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY


เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.

จำกัด 1 สิทธิ์ / 10 ท่าน / วัน

เงื่อนไข :

 1. กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ ณ ภัตตาคารามายณะ คิง เพาเวอร์ พัทยา และ ภูเก็ต
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 สิทธิ์ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 9 ท่าน
 3. รับส่วนลด 30% เมื่อสั่งรายการอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป สำหรับอาหาร A La Carte
 4. เฉพาะรายการอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมกับรายการเครื่องดื่ม
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง On Top ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกใหม่
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card, Gift Card,Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อที่ King Power Contact Centre 1631 


เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.

จำกัด 1 สิทธิ์ / 10 ท่าน / วัน

เงื่อนไข :

 1. กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ ณ ภัตตาคารามายณะ คิง เพาเวอร์ พัทยา และ ภูเก็ต
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 สิทธิ์ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 9 ท่าน
 3. รับส่วนลด 30% เมื่อสั่งรายการอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป สำหรับอาหาร A La Carte
 4. เฉพาะรายการอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมกับรายการเครื่องดื่ม
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง On Top ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกใหม่
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card, Gift Card,Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อที่ King Power Contact Centre 1631 


เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.

จำกัด 1 สิทธิ์ / 10 ท่าน / วัน

เงื่อนไข :

 1. กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ ณ ภัตตาคารามายณะ คิง เพาเวอร์ พัทยา และ ภูเก็ต
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 สิทธิ์ สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 9 ท่าน
 3. รับส่วนลด 30% เมื่อสั่งรายการอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป สำหรับอาหาร A La Carte
 4. เฉพาะรายการอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมกับรายการเครื่องดื่ม
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง On Top ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกใหม่
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card, Gift Card,Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อที่ King Power Contact Centre 1631 

Redeem 立即领取优惠券吧! กดเพื่อรับสิทธิ์