• EN
 • TH
 • CN

ส่วนลด 30% สำหรับเมนู A LA CARTE ที่ห้อง ECLIPSE ส่วนลด 30% สำหรับเมนู A LA CARTE ที่ห้อง ECLIPSE ส่วนลด 30% สำหรับเมนู A LA CARTE ที่ห้อง ECLIPSE

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY

เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่ห้อง ECLIPSE คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.

เงื่อนไข :

 1. กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้อง Eclipse ก่อนเข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลข 0 2205 8888 ต่อ 5710
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 ใบ ใช้บริการได้ไม่เกิน 10 ท่าน (รวมสมาชิกผู้ถือบัตร)
 3. รับส่วนลด 30% เมื่อสั่งรายการอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป สำหรับอาหาร A La Carte
 4. เฉพาะรายการอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมกับรายการเครื่องดื่ม
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง On Top ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกใหม่
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่ห้อง ECLIPSE คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.

เงื่อนไข :

 1. กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้อง Eclipse ก่อนเข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลข 0 2205 8888 ต่อ 5710
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 ใบ ใช้บริการได้ไม่เกิน 10 ท่าน (รวมสมาชิกผู้ถือบัตร)
 3. รับส่วนลด 30% เมื่อสั่งรายการอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป สำหรับอาหาร A La Carte
 4. เฉพาะรายการอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมกับรายการเครื่องดื่ม
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง On Top ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกใหม่
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ที่ห้อง ECLIPSE คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00 น.

เงื่อนไข :

 1. กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้อง Eclipse ก่อนเข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่หมายเลข 0 2205 8888 ต่อ 5710
 2. สมาชิก คิง เพาเวอร์ 1 ใบ ใช้บริการได้ไม่เกิน 10 ท่าน (รวมสมาชิกผู้ถือบัตร)
 3. รับส่วนลด 30% เมื่อสั่งรายการอาหารครบ 500 บาท ขึ้นไป สำหรับอาหาร A La Carte
 4. เฉพาะรายการอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่ร่วมกับรายการเครื่องดื่ม
 5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง On Top ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกใหม่
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, E-Purse, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Redeem 立即领取优惠券吧! กดเพื่อรับสิทธิ์