• EN
 • TH
 • CN

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าโรงแรม และร้านอาหารชั้นนำ จังหวัดพัทยา และภูเก็ต สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าโรงแรม และร้านอาหารชั้นนำ จังหวัดพัทยา และภูเก็ต สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าโรงแรม และร้านอาหารชั้นนำ จังหวัดพัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 500 บาท

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น  ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถซื้อสินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา ภูเก็ต
 • Gift Voucher หมดอายุวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 500 บาท

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น  ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถซื้อสินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา ภูเก็ต
 • Gift Voucher หมดอายุวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 500 บาท

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น  ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถซื้อสินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่
 • Gift Voucher นี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา ภูเก็ต
 • Gift Voucher หมดอายุวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า