• EN
 • TH
 • CN
Currency: 币种: สกุลเงิน:

Free Trial 5% สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนไทย Free Trial 5% สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนไทย Free Trial 5% สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าคนไทย

0 THB THB บาท

ระยะเวลารับสิทธิ์ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลารับสิทธิ์ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลารับสิทธิ์ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

Expired: Expired: สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย: 31/12/2020


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ในการให้สถานะสมาชิก Free Trial 5% แก่ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือหมดสถานะสมาชิกแล้วเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ส่วนลดสมาชิก Free Trial 5% สามารถใช้ซื้อสินค้า Duty Free และสินค้าป้ายฟ้าได้ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ยกเว้นแผนกสุรา และบุหรี่ 
 • ส่วนลดสมาชิก Free Trial 5% สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา (ยกเว้น www.kingpower.com)
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสถานะสมาชิก Free Trial 5% เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด จะได้รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ (1สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย) ดังนี้
  • ยอดซื้อครบ 1,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก NAVY (ส่วนลด 5%)
  • ยอดซื้อครบ 6,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก SCARLET (ส่วนลด 10%)
  • ยอดซื้อครบ 60,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก ONYX (ส่วนลด 15%)
 • สถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุสมาชิก 1 ปี
 • รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ภายใน 1 วันทำการ หลังจากสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไข (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • นับการสะสมยอดซื้อจากการซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา (ไม่รวมยอดซื้อผ่าน www.kingpower.com)
 • ยอดซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ จะไม่นับรวมเป็นยอดสะสมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนกะรัตรีวอร์ดที่เกิดจากการซื้อสินค้าจะถูกนำมาสะสมย้อนหลังเมื่อลูกค้าได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์แล้ว
 • ผู้ที่ได้รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับคูปอง ON TOP และ Welcome Package
 • ตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก Free Trial เมื่อครบ 30 วัน หากไม่มียอดซื้อหรือมียอดซื้อไม่ถึง 1,000 บาท
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ในการให้สถานะสมาชิก Free Trial 5% แก่ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือหมดสถานะสมาชิกแล้วเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ส่วนลดสมาชิก Free Trial 5% สามารถใช้ซื้อสินค้า Duty Free และสินค้าป้ายฟ้าได้ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ยกเว้นแผนกสุรา และบุหรี่ 
 • ส่วนลดสมาชิก Free Trial 5% สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา (ยกเว้น www.kingpower.com)
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสถานะสมาชิก Free Trial 5% เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด จะได้รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ (1สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย) ดังนี้
  • ยอดซื้อครบ 1,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก NAVY (ส่วนลด 5%)
  • ยอดซื้อครบ 6,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก SCARLET (ส่วนลด 10%)
  • ยอดซื้อครบ 60,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก ONYX (ส่วนลด 15%)
 • สถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุสมาชิก 1 ปี
 • รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ภายใน 1 วันทำการ หลังจากสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไข (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • นับการสะสมยอดซื้อจากการซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา (ไม่รวมยอดซื้อผ่าน www.kingpower.com)
 • ยอดซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ จะไม่นับรวมเป็นยอดสะสมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนกะรัตรีวอร์ดที่เกิดจากการซื้อสินค้าจะถูกนำมาสะสมย้อนหลังเมื่อลูกค้าได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์แล้ว
 • ผู้ที่ได้รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับคูปอง ON TOP และ Welcome Package
 • ตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก Free Trial เมื่อครบ 30 วัน หากไม่มียอดซื้อหรือมียอดซื้อไม่ถึง 1,000 บาท
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ในการให้สถานะสมาชิก Free Trial 5% แก่ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือหมดสถานะสมาชิกแล้วเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ส่วนลดสมาชิก Free Trial 5% สามารถใช้ซื้อสินค้า Duty Free และสินค้าป้ายฟ้าได้ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ยกเว้นแผนกสุรา และบุหรี่ 
 • ส่วนลดสมาชิก Free Trial 5% สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา (ยกเว้น www.kingpower.com)
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสถานะสมาชิก Free Trial 5% เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด จะได้รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ (1สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย) ดังนี้
  • ยอดซื้อครบ 1,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก NAVY (ส่วนลด 5%)
  • ยอดซื้อครบ 6,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก SCARLET (ส่วนลด 10%)
  • ยอดซื้อครบ 60,000 บาท รับสถานะเป็นสมาชิก ONYX (ส่วนลด 15%)
 • สถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุสมาชิก 1 ปี
 • รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ภายใน 1 วันทำการ หลังจากสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไข (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • นับการสะสมยอดซื้อจากการซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา (ไม่รวมยอดซื้อผ่าน www.kingpower.com)
 • ยอดซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ จะไม่นับรวมเป็นยอดสะสมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนกะรัตรีวอร์ดที่เกิดจากการซื้อสินค้าจะถูกนำมาสะสมย้อนหลังเมื่อลูกค้าได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์แล้ว
 • ผู้ที่ได้รับสถานะเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับคูปอง ON TOP และ Welcome Package
 • ตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก Free Trial เมื่อครบ 30 วัน หากไม่มียอดซื้อหรือมียอดซื้อไม่ถึง 1,000 บาท
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซื้อ Purchase 购买