• EN
 • TH
 • CN
Currency: Currency: สกุลเงิน:

Cash Card มูลค่า 50,000 บาท รับเพิ่ม 12,500 บาท สำหรับช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน Cash Card มูลค่า 50,000 บาท รับเพิ่ม 12,500 บาท สำหรับช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน Cash Card มูลค่า 50,000 บาท รับเพิ่ม 12,500 บาท สำหรับช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน

50,000 THB THB บาท

E-Cash card มูลค่า 50,000 บาท ใช้ได้ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน E-Cash card มูลค่า 50,000 บาท ใช้ได้ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน E-Cash card มูลค่า 50,000 บาท ใช้ได้ทุกสาขา ยกเว้นสนามบิน

Expired: Expired: สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย: 01/11/2020


เงื่อนไขรายการ
 • การซื้อ Cash Card ลูกค้าจะได้รับ Cash Card 1 ใบ มูลค่าเงินในบัตรตามที่ลูกค้าซื้อ และ Gift Card 1 ใบ ตามมูลค่าเงินในบัตรที่ลูกค้าได้รับเพิ่ม
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย


เงื่อนไขการใช้ Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกสามารถร่วมรายการ และมูลค่าเงินในบัตร Gift Card ที่ได้รับเพิ่มสามารถร่วมรายการ
 • Cash Card มูลค่า 50,000 บาท สามารถนำมาใช้ได้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต
 • กรณีซื้อ Cash Card มูลค่า 50,000 บาท และไม่ได้เป็นสมาชิกรับสถานะสมาชิก SCARLET ทันที
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • Cash Card ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ 
 • Cash Card หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และ Cash Card ที่ได้รับจากรายการสามารถร่วมรายการ
 • Gift Card มูลค่า 12,500 บาท สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต
 • Gift Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด • Gift Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • กรณีนำ Gift Card ไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถนำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะบัตรได้ • กรณีนำ Gift Card ไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปลุ้นรางวัล (Lucky Draw)  และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • Gift Card ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • Gift Card หมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2563
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


เงื่อนไขรายการ
 • การซื้อ Cash Card ลูกค้าจะได้รับ Cash Card 1 ใบ มูลค่าเงินในบัตรตามที่ลูกค้าซื้อ และ Gift Card 1 ใบ ตามมูลค่าเงินในบัตรที่ลูกค้าได้รับเพิ่ม
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย


เงื่อนไขการใช้ Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกสามารถร่วมรายการ และมูลค่าเงินในบัตร Gift Card ที่ได้รับเพิ่มสามารถร่วมรายการ
 • Cash Card มูลค่า 50,000 บาท สามารถนำมาใช้ได้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต
 • กรณีซื้อ Cash Card มูลค่า 50,000 บาท และไม่ได้เป็นสมาชิกรับสถานะสมาชิก SCARLET ทันที
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • Cash Card ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ 
 • Cash Card หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และ Cash Card ที่ได้รับจากรายการสามารถร่วมรายการ
 • Gift Card มูลค่า 12,500 บาท สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต
 • Gift Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด • Gift Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • กรณีนำ Gift Card ไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถนำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะบัตรได้ • กรณีนำ Gift Card ไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปลุ้นรางวัล (Lucky Draw)  และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • Gift Card ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • Gift Card หมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2563
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


เงื่อนไขรายการ
 • การซื้อ Cash Card ลูกค้าจะได้รับ Cash Card 1 ใบ มูลค่าเงินในบัตรตามที่ลูกค้าซื้อ และ Gift Card 1 ใบ ตามมูลค่าเงินในบัตรที่ลูกค้าได้รับเพิ่ม
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย


เงื่อนไขการใช้ Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกสามารถร่วมรายการ และมูลค่าเงินในบัตร Gift Card ที่ได้รับเพิ่มสามารถร่วมรายการ
 • Cash Card มูลค่า 50,000 บาท สามารถนำมาใช้ได้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต
 • กรณีซื้อ Cash Card มูลค่า 50,000 บาท และไม่ได้เป็นสมาชิกรับสถานะสมาชิก SCARLET ทันที
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • Cash Card ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้ 
 • Cash Card หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และ Cash Card ที่ได้รับจากรายการสามารถร่วมรายการ
 • Gift Card มูลค่า 12,500 บาท สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต
 • Gift Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด • Gift Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • กรณีนำ Gift Card ไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถนำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะบัตรได้ • กรณีนำ Gift Card ไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปลุ้นรางวัล (Lucky Draw)  และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • Gift Card ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • Gift Card หมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2563
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซื้อ