• EN
 • TH
 • CN

1,000 CARATs is redeemable THB2,000 discount on Anti-Aging treatments รับส่วนลด 2,000 บาท สำหรับบริการในหมวด Anti-Aging เมื่อแลก 1,000 กะรัต จาก Bangkok Anti 凡兑换1,000克拉可优惠2,000泰铢,适用于抗衰老类服务。

Reserved for King Power NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN and VEGA members สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA 王权NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN 和 VEGA会员专属权益

1,000 Carat
Expired: หมดอายุ: 28/12/2024

Terms and Conditions of Services

 • King Power members are entitled to get special discount at Bangkok Anti-Aging Center at Suthisan (022772893-4), Siam (020487032) and Bang Na (020075115-6).
 • Valid period for offer redemption and service availability is during 1 January 2024 – 28 December 2024.
 • Bangkok Anti-Aging Center is open for service every day during 9am – 6pm.
 • Service appointment must be made at least 1 day in advance.

Terms and Conditions of Service Redemption

 • King Power VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET and NAVY members are entitled to the offer.
 • Please verify King Power membership and present a proof of offer redemption at the point of service
 • After clicking ‘Redeem’ through @kingpower on LINE app or member.kingpower.com, King Power members are required to make an advance appointment before receiving the service at Bangkok Anti-Aging Center.
 • Please quote a redeemed promo code when making an appointment for the service through @baac on LINE app or by calling Bangkok Anti-Aging Center.
  • Suthisan branch: 022772893-4
  • Siam branch: 020487032
  • Bang Na branch: 020075115-6
 • This offer is invalid for use in combination with any other promotion offer, discount or promotion programme.
 • This offer does not cover health check-up packages and any other health screening test and promotion.
 • Redeemed promo code is non-exchangeable and non-refundable for cash or change.
 • The Company reserves the right not to make any compensation of any sort in case of failure to use a redeemed promo code.
 • Terms and conditions are governed by Bangkok Anti-Aging Center and King Power and are subject to changes without prior notice. ***

Anti-Aging treatments

 • Detoxification Category
  1. Liver Detoxification through Chelation Therapy: THB6,000
  2. Colon Hydrotheraphy: THB5,000
 • Intravenous Injection
  1. Brain Booster, Immune Booster, Aura Booster, Meyer’s Cocktail, Megadose Vitamin C: THB6,000
  2. Weight Loss: THB2,500
 • Health Restoration
  1. NAD + IV Therapy, Placenta for Men/Women: THB15,000
  2. Knee Treatment Programme Growth Factor: THB12,500
  3. Ozone Therapy: THB6,500
  4. Vascular Therapy: THB25,000
  5. Stem Cells: please contact Bangkok Anti-Aging Center for price quotation.
 • For services of other categories, please contact Bangkok Anti-Aging Center at any branch

เงื่อนไขการรับบริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้บริการ Bangkok Anti Aging Center ทั้ง 3 สาขา 
  สุทธิสาร 02 - 277 2893 - 4, สยาม 02 – 048 7032 , บางนา 02 – 077 5115 – 6
 • สามารถกดรับสิทธิ์และเข้ารับบริการได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 28 ธันวาคม 2567
 • เวลาทำการ เปิดทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • สำรองวันเวลาการเข้ารับบริการล่วงหน้า 1 วัน

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์  

 • โปรแกรมนี้สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY
 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิกและหลักฐานการแลกรับสิทธิ์ ณ จุดรับบริการ
 • หลังกดรับสิทธิ์ ผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ Website – member.kingpower.com สมาชิก คิง เพาเวอร์ ต้องทำการนัดหมายวันและเวลาก่อนเข้ารับบริการ กับทาง Bangkok Anti Aging Center
 • กรุณานำ รหัสส่วนลด ที่ได้รับหลังกดรับสิทธิ์ เพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้ารับบริการได้ทาง Line OA : @baac หรือโทรศัพท์ ทั้ง 3 สาขา
  • สาขาสุทธิสาร 02 - 277 2893 – 4
  • สาขาสยาม 02 – 048 7032
  • สาขาบางนา 02 – 077 5115 – 6
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ, ส่วนลด, หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ยกเว้นแพ็กเกจการตรวจร่างกายและการตรวจคัดกรองต่างๆและโปรโมชั่น
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามทิ่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการในหมวด Anti-Aging

 • หมวดล้างพิษ Detoxication
  1. Liver Detox, Chelation : 6,000 บาท
  2. Colon Hydrotheraphy : 5,000 บาท
 • หมวดการให้สารอาหาร หรือวิตามินทางสายน้ำเกลือ
  1. Brain Booster, Immune Booster, Aura Booster, Meyer’s Cocktail, Megadose Vit C : 6,000 บาท
  2. Weight Loss : 2,500 บาท
 • หมวดบำบัดฟื้นฟู
  1. NAD + IV Therapy, Placenta for Men / Women : 15,000 บาท
  2. โปรแกรมฟื้นฟูเข่าด้วย Growth Factor : 12,500 บาท
  3. Ozone Therapy : 6,500 บาท
  4. Vascular Therapy : 25,000 บาท
  5. Stem Cells : กรุณาสอบถามราคา
 • หมวดอื่นๆ สอบถามการใช้บริการได้ที่ BAAC ทุกสาขา

使用服务条款

 • 王权会员享受Bangkok Anti Aging Center 3个分店的专属权益: Sutthisan店 02 - 277 2893 - 4, Siam店 02 – 048 7032 , Bangna店 02 – 077 5115 – 6
 • 领取和使用权益时间:2024年1月1日-12月28日
 • 营业时间:每天 9.00 - 18.00
 • 提前1天预约使用服务。

领取权益条款

 • 王权VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET 和NAVY会员专属权益。
 • 于服务台出示王权会员身份及领取权益凭证。
 • 通过LINE 官方账号或网站 – member.kingpower.com领取权益后,王权会员需与Bangkok Anti Aging Center 预定使用权益的日期和时间。
 • 领取优惠码后,通过Line OA : @baac 或致电以下3个分店预约使用服务的时间
  • Sutthisan 店02 - 277 2893 - 4
  • Siam店 02 – 048 7032
  • Bangna店 02 – 077 5115 – 6
 • 此活动不能与其他优惠活动、折扣同时使用。
 • 除了体检套餐和筛选检查项目和其他优惠活动之外。
 • 兑换的权益不能更改或兑换成现金。
 • 点击领取权益后,如不使用将会失效,请恕本公司不给予补偿。
 • 本公司对此活动与使用条款保留更改或取消权利,恕不另行通知。

抗衰老

 • 排毒项目Detoxification
  1. Liver Detox, Chelation : 6,000 泰铢
  2. Colon Hydrotheraphy : 5,000泰铢
 • 通过生理盐水输液补充维他命或营养液
  1. Brain Booster, Immune Booster, Aura Booster, Meyer’s Cocktail, Megadose Vit C : 6,000 泰铢
  2. Weight Loss : 2,500 泰铢
 • 康复治疗项目
 1. NAD + IV Therapy, Placenta for Men / Women : 15,000 泰铢
 2. 通过Growth Factor进行膝盖康复治疗 : 12,500 泰铢
 3. Ozone Therapy : 6,500 泰铢
 4. Vascular Therapy : 25,000 泰铢
 5. 干细胞: 请另咨询价格
 • 更多类别项目请咨询BAAC各分店