• EN
 • TH
 • CN

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ร้าน Starbucks คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ร้าน Starbucks คิง เพาเวอร์ รางน้ำ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ร้าน Starbucks คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

14-31 ตุลาคม 2564 14-31 ตุลาคม 2564 14-31 ตุลาคม 2564

90 Carat
Expired: หมดอายุ: 31/10/2021

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว*

เพียงใช้  90 กะรัต ในการแลก 100 บาท ในการซื้อ


เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์

 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-31 ตุลาคม 2564
 • ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องดื่ม 3 แก้ว โดยชำระแค่เพียงสองแก้ว (ฟรีแก้วที่ราคาต่ำสุด)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว*

เพียงใช้  90 กะรัต ในการแลก 100 บาท ในการซื้อ


เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์

 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-31 ตุลาคม 2564
 • ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องดื่ม 3 แก้ว โดยชำระแค่เพียงสองแก้ว (ฟรีแก้วที่ราคาต่ำสุด)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว*

เพียงใช้  90 กะรัต ในการแลก 100 บาท ในการซื้อ


เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์

 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-31 ตุลาคม 2564
 • ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องดื่ม 3 แก้ว โดยชำระแค่เพียงสองแก้ว (ฟรีแก้วที่ราคาต่ำสุด)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า