• EN
 • TH
 • CN

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ Cuisine Unplugged โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ Cuisine Unplugged โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET และ NAVY ที่ Cuisine Unplugged โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์

14-18 ตุลาคม 2564 14-18 ตุลาคม 2564 14-18 ตุลาคม 2564

1,000 Carat
Expired: หมดอายุ: 18/10/2021

รับฟรีน้ำผลไม้

หรือ เครื่องดื่ม Soft Drink 1 กระป๋อง *

เมื่อใช้ 1,000 กะรัต แลกรับบุฟเฟต์ที่ ห้องอาหาร Cuisine Unplugged

 

เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์

 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2564
 • สมาชิกสามารถใช้บริการห้องอาหาร Cuisine Unplugged โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้า หมายเลข 02-680-9999
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับฟรีน้ำผลไม้

หรือ เครื่องดื่ม Soft Drink 1 กระป๋อง *

เมื่อใช้ 1,000 กะรัต แลกรับบุฟเฟต์ที่ ห้องอาหาร Cuisine Unplugged

 

เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์

 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2564
 • สมาชิกสามารถใช้บริการห้องอาหาร Cuisine Unplugged โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้า หมายเลข 02-680-9999
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับฟรีน้ำผลไม้

หรือ เครื่องดื่ม Soft Drink 1 กระป๋อง *

เมื่อใช้ 1,000 กะรัต แลกรับบุฟเฟต์ที่ ห้องอาหาร Cuisine Unplugged

 

เงื่อนไขการแลกกะรัตเพื่อรับสิทธิประโยชน์

 • แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2564
 • สมาชิกสามารถใช้บริการห้องอาหาร Cuisine Unplugged โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้า หมายเลข 02-680-9999
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า