Get cash back up to 17% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 17% Get cash back up to 17%

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 17%*, **


ต่อที่ 1 : ใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*


ประเภทบัตร
แลกรับเครดิตเงินคืน
ขั้นตอนการรับสิทธิ์

Private Banking / First / Prime / King Power / Platinum Limited Edition

12%
สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ 
โดยไม่ต้องส่ง SMS ก่อนทำรายการ
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ
10%

*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท (เทียบเท่า 5%) ** เมื่อใช้จ่ายตามยอดที่กำหนด


ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท)
รับเครดิตเงินคืน (บาท)
ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000  49,999
300
ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KPG3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
50,000 – 89,999
1,200
 ส่งมาที่เบอร์ 4545333 (ครั้งละ 3 บาท)
90,000 – 199,999
3,000
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
200,000 ขึ้นไป
10,000
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

**จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 3 : แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration

เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ

 • ตั้งแต่วันที่ เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0% สินค้าแลกซื้อ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 300,000 คะแนน /ท่าน ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0%/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า  
 • ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

 

เงื่อนไขรวม

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777


เงื่อนไขสำหรับการแบ่งชำระ 0% จำนวน 3 เดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง  ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 17%*, **


ต่อที่ 1 : ใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*


ประเภทบัตร
แลกรับเครดิตเงินคืน
ขั้นตอนการรับสิทธิ์

Private Banking / First / Prime / King Power / Platinum Limited Edition

12%
สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ 
โดยไม่ต้องส่ง SMS ก่อนทำรายการ
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ
10%

*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท (เทียบเท่า 5%) ** เมื่อใช้จ่ายตามยอดที่กำหนด


ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท)
รับเครดิตเงินคืน (บาท)
ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000  49,999
300
ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KPG3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
50,000 – 89,999
1,200
 ส่งมาที่เบอร์ 4545333 (ครั้งละ 3 บาท)
90,000 – 199,999
3,000
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
200,000 ขึ้นไป
10,000
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

**จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 3 : แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration

เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ

 • ตั้งแต่วันที่ เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0% สินค้าแลกซื้อ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 300,000 คะแนน /ท่าน ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0%/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า  
 • ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

 

เงื่อนไขรวม

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777


เงื่อนไขสำหรับการแบ่งชำระ 0% จำนวน 3 เดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง  ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 17%*, **


ต่อที่ 1 : ใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*


ประเภทบัตร
แลกรับเครดิตเงินคืน
ขั้นตอนการรับสิทธิ์

Private Banking / First / Prime / King Power / Platinum Limited Edition

12%
สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ 
โดยไม่ต้องส่ง SMS ก่อนทำรายการ
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทอื่นๆ
10%

*จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท (เทียบเท่า 5%) ** เมื่อใช้จ่ายตามยอดที่กำหนด


ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท)
รับเครดิตเงินคืน (บาท)
ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000  49,999
300
ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KPG3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
50,000 – 89,999
1,200
 ส่งมาที่เบอร์ 4545333 (ครั้งละ 3 บาท)
90,000 – 199,999
3,000
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
200,000 ขึ้นไป
10,000
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

**จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 3 : แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration

เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ

 • ตั้งแต่วันที่ เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0% สินค้าแลกซื้อ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 300,000 คะแนน /ท่าน ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0%/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า  
 • ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

 

เงื่อนไขรวม

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777


เงื่อนไขสำหรับการแบ่งชำระ 0% จำนวน 3 เดือน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง  ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ หรือศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777