• EN
 • TH
 • CN

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ AIG มูลค่า 1 ล้านบาท รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ AIG มูลค่า 1 ล้านบาท รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ มูลค่า 1 ล้านบาท

ช้อปคุ้ม อุ่นใจ 

สำหรับลูกค้า และสมาชิก คิง เพาเวอร์ คนไทยเท่านั้น

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก มูลค่า 1 ล้านบาท (1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

เพียงช้อปครบ 1,000 บาท (สุทธิ / ใบเสร็จ)

1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปคุ้ม อุ่นใจ 

สำหรับลูกค้า และสมาชิก คิง เพาเวอร์ คนไทยเท่านั้น

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก มูลค่า 1 ล้านบาท (1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

เพียงช้อปครบ 1,000 บาท (สุทธิ / ใบเสร็จ)

1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปคุ้ม อุ่นใจ 

สำหรับลูกค้า และสมาชิก คิง เพาเวอร์ คนไทยเท่านั้น

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก มูลค่า 1 ล้านบาท (1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

เพียงช้อปครบ 1,000 บาท (สุทธิ / ใบเสร็จ)

1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า